20.2.1 L'impératif

Oversett disse setningene i imperativ.

La oss snakke engelsk!

Snakk norsk!
(du snakker til Pierre)

Snakk fransk!
(du snakker til Pierre og Anne)

Vennligst svar!
(du snakker til en voksen mann)

La oss selge huset!

Bli ferdig med suppen din!
(bruk verbet "finir")

Svar raskt!
(lærer som snakker til klassen sin)

Ikke røyk her!
(2.person flertall/høflig tiltale)

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern